Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Mạch điện 1
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Nghiên cứu thị trường điện thế giới lý thuyết trò chơi phương hướng phát triển tại Việt Nam
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơrôn RBF trong điều khiển thích nghi cho đối tượng phi tuyến động
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Hướng dẫn thí nghiệm điện tử công suất
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.317
 
Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3192
 
Giải tích mạch điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
Hàm phức và biến đổi laplace
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.9
 
Nghiên cứu thiết bị Facts và mạng Neuron mờ điều khiển ổn định hệ thống điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Kỹ thuật đo lường
Tác giả: Nguyễn Hùng, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục