Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Giáo trình cơ sở lý luận báo chí
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Tổ chức và quản trị quản lý thời gian
Tác giả: Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3
 
Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ
Tác giả: Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  332.4
 
Đầu tư và đầu cơ chứng khoán
Tác giả: Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632
 
Cẩm nang tìm hiểu các quy định về đấu thầu và đầu tư trong xây dựng cơ bản
Tác giả: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  343.078624
 
Các yếu tố quản trị công tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty nêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Văn Hà, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Gia Định Báo - tờ báo Việt ngữ đầu tiên
Tác giả: Lê Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hà, Ưng Sơn Ca
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  079
 
Việt Nam - Campuchia hợp tác hữu nghị và phát triển
Tác giả: Bùi Nam Khánh, Đỗ Thị Thanh Bình, Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Sỹ Tuấn, Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Văn Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327.5970596
 
1

Truy cập nhanh danh mục