Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42
 
Phương pháp luận nghiên cứu ( Cẩm nang hướng dẫn từng bước - dành cho người bắt đầu )
Tác giả: Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42072
 
Hướng dẫn học AutoCad 2000 toàn tập . Tập 1
Tác giả: Trung Nguyên, Giang Đô
Xuất bản: Hà Nội: knxb, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Hướng dẫn tự học AutoCAD 2000 toàn tập . Tập 2
Tác giả: Trung Nguyên, Giang Đô
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.68
 
Quản trị kinh doanh
Tác giả: Nguyên Thảo, Trung Nguyên
Xuất bản: TpHCM: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Sự thức tỉnh của loài người (Thời thượng xanh)
Tác giả: Trần Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Hướng dẫn kiếm tiền trên TikTok
Tác giả: Giang Trung Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Công Thương, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.02401
 
Thiết kế chung cư ban QLDA thủy điện SREPOK
Tác giả: Lê Trần Trung Nguyên, Khổng Trọng Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cẩm nang lập trình Windows API : tham khảo toàn diện
Tác giả: Lê Trung Việt, Phạm Đào Trung Nguyên, Tô Thanh Vũ, Trần Việt Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.43
 
Tính toán và thiết kế khung sườn xe ôtô điện 02 chỗ ngồi
Tác giả: Phan Trần Đức Nhân, Lương Việt Hải, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục