Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Space
Tác giả: Carole Stott
Xuất bản: New York NY: DK, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.1
 
Comedy
Tác giả: Andrew Stott
Xuất bản: New York London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Pattern cutting for clothing using CAD : how to use Lectra Modaris pattern cutting software
Tác giả: Maggie Stott
Xuất bản: Oxford Philadelphia Manchester: Woodhead Pub Textile Institute, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.4
 
Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams
Tác giả: Will Stott, James W Newkirk
Xuất bản: : Addison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Jolly Fellows Male Milieus in Nineteenth-Century America
Tác giả: Richard Briggs Stott
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Student's Book Highly Recommended English for the Hotel and Catering Industry
Tác giả: Trish Stott, Rod Revelle
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024647
 
Partnerships for the Sustainable Development Goals (SDGs)
Tác giả: David F Murphy, David F Murphy, Leda Stott, Leda Stott
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Fusion : the energy of the universe
Tác giả: G M McCracken, P E Stott
Xuất bản: Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.764
 
1

Truy cập nhanh danh mục