Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Macromedia Dreamweaver 8 Visual Encyclopedia
Tác giả: Kim Cavanaugh
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.72
 
Double-effect reasoning : doing good and avoiding evil
Tác giả: T A Cavanaugh
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
IP Telephony Self-Study : Cisco QOS Exam Certification Guide
Tác giả: Michael J Cavanaugh
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004
 
Nurse's manual of laboratory and diagnostic tests
Tác giả: Bonita Morrow Cavanaugh, Juanita Watson
Xuất bản: Philadelphia: FA Davis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Cisco DQOS exam certification guide
Tác giả: Wendell Odom, Cavanaugh Michael J
Xuất bản: kd: Cisco, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
IP telephony self-study : Cisco DQOS exam certification guide
Tác giả: Wendell Odom, Michael J Cavanaugh
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.64
 
The Blackwell companion to political theology [electronic resource]
Tác giả: William T Cavanaugh, Peter Scott
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  261.7
 
CCNA Voice : official exam certification guide
Tác giả: Jeremy Cioara, Michael J Cavanaugh, Kris A Krake
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695076
 
Randomized controlled trials : design and implementation for community-based psychosocial interventions
Tác giả: Phyllis L Solomon, Mary M Cavanaugh, Jeffrey Draine
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  361.320724
 
1

Truy cập nhanh danh mục