Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.7799855 giây)
Making a Movie in imovie HD and iDVD 5 : Visual QuickProject Guide
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Peachpit Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 778.590285
ISBN: 0321330188
ID: 8794 Định dạng: CHM
iMovie 3 for Mac OS X
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Peachpit Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 778.5902855369
ISBN: 0321193970
ID: 10137 Định dạng: CHM
iMovie HD 6 and iDVD 6 for Mac OS X
Tác giả: Carlson Jeff,
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 0321423275
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38324 Định dạng: CHM
The iPad pocket guide
Tác giả: Carlson Jeff,
Ký hiệu phân loại: 004.1675
ISBN: 0321717589
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39939 Định dạng: PDF
The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 0132779773
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66488 Định dạng: PDF
Canon PowerShot G12 : from snapshots to great shots [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Peachpit Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 777
ISBN: 0132659719
ID: 77715 Định dạng: PDF
The OS X Mountain Lion pocket guide [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Peachpit Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN: 0133087123
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 79574 Định dạng: PDF
Plague year [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: New York : Ace Books , 2007
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1436234689
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91418 Định dạng: PDF
Plague war [electronic resource]
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: New York : Ace BooksBerkley Pub Group , 2008
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1436244161
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91425 Định dạng: PDF
Photoshop elements 10 : for Windows and MAC OS X
Tác giả: Carlson Jeff,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2012
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0321808347
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 93727 Định dạng: EPUB
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục