Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Sinh thái học và bảo vệ môi trường
Tác giả: Lê Hiền Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XKTT Gạo sang thị trường Châu Phi của công ty tổng công ty Lương Thực Miền Nam
Tác giả: Lê Thảo Hiền, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu dùng về mỹ phẩm tại TP.HCM
Tác giả: Đặng Thị Thảo Hiền, Lê Đức Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị hiếu người tiêu dùng về mỹ phẩm tại TP.HCM
Tác giả: Đặng Thị Thảo Hiền, Lê Đức Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.8342
 
Giáo trình dự án phát triển cộng đồng đô thị
Tác giả: Sơn Thanh Tùng, Lê Thị Mỹ Hiền, Trương Thanh Thảo
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
CliffsTestPrep SAT I/PSAT
Tác giả: Jerry Bobrow, Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.1662
 
CliffsTestPrep GRE CBT
Tác giả: Jerry Bobrow, Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.1662
 
Barron's Students' #1 Choice Pass Key to the Toefl : Test of English as a Foreign Language
Tác giả: Pamela J Sharpe, Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Longman preparation course for the toefl test CBT volume : companion to skills and strategies Volume A
Tác giả: Deborah Phillips, Lê Hiền Thảo, Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Sinh thái học và bảo vệ môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục