Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.2187391 giây)
Who am I? : the 16 basic desires that motivate our behavior and define our personality [electronic resource]
Tác giả: Reiss Steven,
Thông tin xuất bản: New York : Jeremy P TarcherPutnam , 2000
Ký hiệu phân loại: 153.8
ISBN: 0786517298
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 92901 Định dạng: PDF
Real estate math demystified [electronic resource]
Tác giả: Mooney Steven P,
Thông tin xuất bản: New York London : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 333.330151
ISBN: 6611030964
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 101510 Định dạng: PDF
Environmental statistics with S-Plus
Tác giả: Millard Steven P,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0849371686
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 102589 Định dạng: PDF
Immunity to Human Fungal Pathogens: Mechanisms of Host Recognition, Protection, Pathology, and Fungal Interference
Thông tin xuất bản: : Frontiers Media SA , 2019
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9782889456826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
T-34/76 Medium Tank 1941-45 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.74752
ISBN: 9781472805362
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103345 Định dạng: PDF
BMP Infantry Fighting Vehicle 1967-94 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.7475
ISBN: 9781472804556
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103347 Định dạng: PDF
T-34-85 Medium Tank 1944-94 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.74752
ISBN: 9781472805386
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103354 Định dạng: PDF
V-2 Ballistic Missile 1942-52 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven J,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2013
Ký hiệu phân loại: 623.45195
ISBN: 9781472803092
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103310 Định dạng: PDF
Jeeps 1941-45 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven J,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 623.74722
ISBN: 9781780961477
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103332 Định dạng: PDF
IS-2 Heavy Tank 1944-73 [electronic resource].
Tác giả: Zaloga Steven J,
Thông tin xuất bản: : Osprey Publishing Ltd , 2011
Ký hiệu phân loại: 623.74752
ISBN: 9781780961392
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 103346 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục