Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
A+ certification training kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
A+ certification training kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Redmond: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
ICDL
Tác giả: Michael Gunderloy, Susan Harkins
Xuất bản: Indianapolis: Que, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
Treo essentials
Tác giả: Michael Morrison
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
PCs
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: kd: Pogue Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
PC annoyances : how to fix the most annoying things about your personal computer, Windows, and more
Tác giả: Ben Hammersley
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
BlackBerry in a snap
Tác giả: Michael Morrison
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
PC Hacks
Tác giả: Jim Aspinwall
Xuất bản: : Oreilly Media, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
Mobile magazine guide to BlackBerry
Tác giả: Bill Foust
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
Tablet PCs for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.16
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục