Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 578 kết quả
Plant development
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Comparative vertebrate anatomy : a laboratory dissection guide
Tác giả: Kenneth V Kardong, Edward J Zalisko
Xuất bản: Boston: WCBMcGrawHill, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.3
 
Handbook of the biology of aging
Tác giả: Steven N Austad, Edward J Masoro
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.878
 
Target organ toxicity in marine and freshwater teleosts elektronisk ressurs . Volume 2 : systems
Tác giả: William Benson, Daniel Schlenk
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9517
 
A Closer Look at Plant Classifications, Parts, and Uses [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Sherman Hollar
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.3
 
Cell cycle checkpoint control protocols
Tác giả: Howard B Lieberman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Immunocytochemical methods and protocols
Tác giả: Lorette C Javois
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Molecular cell biology
Tác giả: Harvey F Lodish
Xuất bản: New York: WH Freeman and Company, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
The art of genes : how organisms make themselves
Tác giả: Enrico Coen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên quá trình phát sinh hình thái cây hoa huệ hương (Polianthes Tub...
Tác giả: Lê Ngọc Mỹ, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  571.5382
 

Truy cập nhanh danh mục