Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Curriculum development for medical education : a six-step approach
Tác giả: Mark T Hughes, David E Kern, Patricia A Thomas
Xuất bản: Baltimore Md: Johns Hopkins University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  610.71
 
Mentorship in academic medicine
Tác giả: Sharon E Straus, David L Sackett
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Essentials for the Canadian medical licensing exam : review and prep for MCCQE
Tác giả: Jeeshan Chowdhury, Shaheed Merani
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
How to assess students and trainees in medicine and health
Tác giả: Ann Griffin, Frank C Hay, Olwyn M R Westwood
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ USA: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Fundamentals of clinical practice [electronic resource]
Tác giả: Scott A Fields, Warren Lee Holleman, Mark B Mengel
Xuất bản: New York NY: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Essential simulation in clinical education
Tác giả: Simon Edgar, Kirsty Forrest, Judy McKimm
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Medical education at a glance
Tác giả: Judy McKimm, Kirsty Forrest, Jill Thistlethwaite
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Sư phạm y học thực hành : dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo l...
Tác giả: Đinh Hữu Dung, Lê Thu Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Phạm Thị Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.71
 
1

Truy cập nhanh danh mục