Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 176 kết quả (0.6199511 giây)
Cơ sở dữ liệu : Giáo trình
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.74
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 8782 Định dạng: PDF
Data quality : the accuracy dimension
Tác giả: Olson Jack E,
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1558608915
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9713 Định dạng: PDF
Advanced topics in information resources management. Volume 1
Tác giả: Khosrowpour Mehdi,
Thông tin xuất bản: USA : Idea Group Pub , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591400309
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12077 Định dạng: PDF
Advanced topics in information resources management. Volume 2
Tác giả: Bierman Harold,
Thông tin xuất bản: nt : Idea Group Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591400627
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12096 Định dạng: PDF
Beginning Visual Basic .NET Databases
Tác giả: Gosnell Denise,
Thông tin xuất bản: nt : Wrox Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1861005555
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12114 Định dạng: PDF
Data mining with computational intelligence
Tác giả: Wang Lipo,
Thông tin xuất bản: kd : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 3540245227
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12311 Định dạng: PDF
Beginning database design
Tác giả: Powell Gavin,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 0764574906
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13170 Định dạng: PDF
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4
Tác giả: Siau Keng,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591404738
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13192 Định dạng: PDF
Databases and information systems IV : selected papers from the Seventh International Baltic Conference, DB&IS'2006
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Washington DC : IOS Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 9781586037154
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13208 Định dạng: PDF
Semistructured database design
Tác giả: Wang Ling Tok,
Thông tin xuất bản: : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 038723568X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13209 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục