Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 299 kết quả
Encyclopedia of data warehousing and mining [electronic resource]
Tác giả: John Wang
Xuất bản: Hershey: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
DBA survivor [electronic resource] : become a rock star DBA
Tác giả: Thomas LaRock, Sylvester Carstarphen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
System architecture with XML
Tác giả: Berthold Daum, Udo Merten
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Selected readings on database technologies and applications
Tác giả: T A Halpin
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Cơ sở dữ liệu : Lý thuyết và thực hành
Tác giả: Nguyễn Bá Tường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Data warehousing fundamentals for IT professionals
Tác giả: Paulraj Ponniah, Paulraj Ponniah
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Writing and querying MapRedux in CouchDB
Tác giả: Bradley Holt
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Database design, application development, and administration
Tác giả: Michael V Mannino
Xuất bản: Boston: McGrawHill Irwin, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.74
 
Data mining cookbook : modeling data for marketing, risk and customer relationship management
Tác giả: Olivia Parr Rud
Xuất bản: New York Chichester: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.741
 
Databases and information systems vi : selected papers from the ninth international baltic conference, db&is 2010
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục