Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 47 kết quả (0.6600051 giây)
Talking nets : an oral history of neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.320922
ISBN: 0262267152
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pulsed neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262278766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neural smithing : supervised learning in feedforward artificial neural networks
Tác giả: Reed Russell D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262282216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intelligence emerging : adaptivity and search in evolving neural systems
Tác giả: Downing Keith L,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262328666
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neural smithing : supervised learning in feedforward artificial neural networks
Tác giả: Reed Russell D,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262282216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pulsed neural networks
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 0262278766
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Universal Smart Grid Agent for Distributed Power Generation Management
Tác giả: MSP Veith Eric,
Thông tin xuất bản: Berlin : Logos Verlag Berlin , 2017
Ký hiệu phân loại: 006.32
ISBN: 9783832545123
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Business modeling and data mining
Tác giả: Pyle Dorian,
Thông tin xuất bản: kd : Morgan Kaufmann Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.321
ISBN: 155860653X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12178 Định dạng: CHM
Coherent systems
Tác giả: Schlechta Karl,
Thông tin xuất bản: : Elsevier , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.322
ISBN: 0444517898
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13153 Định dạng: PDF
Advances in applied artificial intelligence
Tác giả: Fulcher John,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.322
ISBN: 1591408296
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13288 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục