Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.6099642 giây)
Absolute beginner's guide to podcasting
Tác giả: Colombo George,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Que Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0789734559
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9706 Định dạng: CHM
The technology of video and audio streaming
Tác giả: Austerberry David,
Thông tin xuất bản: USA : Focal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0240805801
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12889 Định dạng: PDF
Streaming Media Demystified.
Tác giả: MichaelTopic,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0071409629
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13116 Định dạng: PDF
The business of streaming and digital media
Tác giả: Rayburn Dan,
Thông tin xuất bản: : Focal Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0240805984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13251 Định dạng: PDF
Podcast solutions [electronic resource] : the complete guide to podcasting
Ký hiệu phân loại: 006.7876
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34924 Định dạng: PDF
Podcasting hacks : [tips & tools for blogging out loud]
Tác giả: Herrington Jack,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0596100663
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36424 Định dạng: CHM
Podcasting for dummies [electronic resource]
Tác giả: Morris Tee,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.7876
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37282 Định dạng: PDF
Podcasting and blogging with GarageBand and iWeb
Tác giả: Williams Robin,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Peachpit Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 032149217X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38358 Định dạng: CHM
Podcasting for dummies
Tác giả: Morris Tee,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Publishing Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 006.7876
ISBN: 0471748986
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38714 Định dạng: PDF
Nghiên cứu video streaming trên multipath TCP trong môi trường không dây
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2016
Ký hiệu phân loại: 006.7876
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 109774 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục