Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 369 kết quả (0.7399614 giây)
The Repoliticization of the Welfare State
Tác giả: McManus Ian,
Thông tin xuất bản: : University of Michigan Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 332.1094
ISBN: 9780472055326
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Disrupting Finance : FinTech and Strategy in the 21st Century
Tác giả: Lynn Theo,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 332.10285
ISBN: 9783030023300
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Radio Frequency Identification : from System to Applications
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 332.1520954
ISBN: 9789535111436
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 2 European financial institution physical geolocation and the high-frequency trading potential
Thông tin xuất bản: London New York : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 332.10285
ISBN: 9780367558345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Transforming Markets : A Development Bank for the 21st Century - A History of the EBRD, Volume 2
Tác giả: Kilpatrick Andrew,
Thông tin xuất bản: : , 2021
Ký hiệu phân loại: 332.153
ISBN: 9789633864128
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fracture Mechanics - Properties, Patterns and Behaviours
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2016
Ký hiệu phân loại: 332.152
ISBN: 9789535127086
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Fintech : Financial Innovation in the Connected World
Tác giả: Shrier David L,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 9780262369534
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Toxicology Studies - Cells, Drugs and Environment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 332.152
ISBN: 9789535121404
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) : Cooperative governance for network innovation,...
Tác giả: Scott Susan V,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2014
Ký hiệu phân loại: 332.15
ISBN: 9781315849324
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: TpHCM : Cà Mau , 1995
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục