Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.0199976 giây)
War in world history : society, technology, and war from ancient times to the present. Volume 2- Since 1500
Tác giả: Stephen Morillo
New York NY: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 355.02
 
Counterinsurgency
Tác giả: David Kilcullen
Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
Regions of war and peace
Tác giả: Douglas Lemke
Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
The wizards of Armageddon
Tác giả: Fred M Kaplan
Stanford Calif: Stanford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
Chiến tranh & chống chiến tranh
Tác giả: Heidi Toffler
Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 355.02
 
On war
Tác giả: Carl von Clausewitz
New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
Clausewitz in the Twenty-First Century [electronic resource]
Tác giả: Hew Strachan
Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
Clausewitz and Contemporary War [electronic resource]
Tác giả: Antulio J Echevarria II
Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
War in world history : society, technology, and war from ancient times to the present
Tác giả: Stephen Morillo
New York NY: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
Shadow wars : chasing conflict in an era of peace
Tác giả: David Axe
Washington DC: Potomac Books, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 355.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục