Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 646 kết quả (0.0200515 giây)
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Paul E Hardisty
Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.7394
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 192 [electronic resource]
Tác giả: 
New York London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.73
 
Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 199 [electronic resource]
Tác giả: 
New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 363.73
 
Ô nhiễm không khí ở TP. HCM, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu
Tác giả: Tô Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7392
 
Nghiên cứu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Tiền Giang
Tác giả: Lê Thị Thúy Hằng
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73874
 
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN N...
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Loan
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7392
 
Ứng dụng GIS để đánh giá thực trạng ô nhiễm không khí khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tỉnh Bình Phước và đề xuất cá...
Tác giả: Nguyễn Huyền Trang
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.7392
 
Các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long phải làm gì để ứng phó với nước biển dâng
Tác giả: Vũ Lê Kiểm Tú
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73874
 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Phạm Thị Hương
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73874
 
Khảo sát nhóm động vật không xương cỡ lớn ở đáy để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành...
Tác giả: Lê Thị Lượm
TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 363.73942
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục