Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Đánh giá suy thoái đất tại vườn quốc gia Phú Quốc do tác động của con người-đề xuất các giải pháp kiểm soát phù hợp
Tác giả: cVũ Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Trường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7396
 
Môi trường đất
Tác giả: Vũ Hải Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  363.7396
 
Môi trường tài nguyên đất Việt Nam
Tác giả: Lê Huy Bá
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7396
 
Thực hành môi trường đất : Bài giảng
Tác giả: Vũ Hải Yến, Đinh hải Hà
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7396
 
Phân tích, đánh giá hiện trạng đất nhiễm phèn và biện pháp cải tạo ở xã Mỏ Công, huyện Tân biên, tỉnh Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7396
 
Thực hành phân tích đất
Tác giả: Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7396
 
Soil Contamination - Current Consequences and Further Solutions
Tác giả: Sonia Soloneski, Marcelo L Larramendy
Xuất bản: : IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.7396
 
Metals in Soil - Contamination and Remediation
Tác giả: Zinnat Ara Begum, Hiroshi Hasegawa, Ismail M M Rahman
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.7396
 
1

Truy cập nhanh danh mục