Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Encyclopedia of gangs
Tác giả: David Brotherton, Louis Kontos
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
The encyclopedia of international organized crime
Tác giả: Carlo DeVito
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
The mafia encyclopedia
Tác giả: Carl Sifakis
Xuất bản: New York: Facts On File, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Corruption and reform [electronic resource] : lessons from America's economic history
Tác giả: Edward L Glaeser, Claudia Dale Goldin
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
The brotherhood of eternal love
Tác giả: Stewart Tendler, David May
Xuất bản: London: Panther, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Hell's angels : a strange and terrible saga
Tác giả: Hunter S Thompson
Xuất bản: New York: Ballantine Books, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
The killing season : a summer inside an LAPD homicide division
Tác giả: Miles Corwin
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Corruption, inequality, and the rule of law : the bulging pocket makes the easy life
Tác giả: Eric M Uslaner
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
International handbook on the economics of corruption
Tác giả: Susa Rose-Ackerman
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
Yakuza : Japan's criminal underworld
Tác giả: David E Kaplan, Alec Dubro
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục