Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Effective character education : a guidebook for future educators
Tác giả: Merle Schwartz, Merle Schwartz
Xuất bản: Boston: MHHE, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.114
 
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Phạm Chí Cần, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  370.113
 
Phát triển nguồn nhân lực các trường dạy nghề tại thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dư, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  370.113
 
Human diversity in education : an integrative approach
Tác giả: Kenneth Cushner, Averil McClelland, Philip L Safford
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.117
 
Language, culture, and teaching : critical perspectives
Tác giả: Sonia Nieto
Xuất bản: New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.117
 
Teaching multicultured students : culturism and anti-culturism in school classrooms
Tác giả: Alex Moore
Xuất bản: London New York: Falmer Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.117
 
The Skin That We Speak : Thoughts on Language and Culture in the Classroom
Tác giả: Lisa Delpit, Joanne Kilgour Dowdy
Xuất bản: New York: The New Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.117
 
Human Diversity in Education : An Intercultural Approach
Tác giả: Kenneth Cushner, Averil McClelland
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.1170973
 
Hãy tự cứu mình, tự giúp mình
Tác giả: Samuel Smiles
Xuất bản: Cà Mau: Mũi Cà Mau, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.115
 
Multicultural education and the Internet : Intersections and Intergrations
Tác giả: Paul C Gorski
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.117
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục