Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 99 kết quả
Wireless networking technology : from principles to successful implementation
Tác giả: Steve Rackley
Xuất bản: Oxford Boston: Elsevier Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.5
 
The economics of mobile telecommunications [electronic resource]
Tác giả: Harald Gruber
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.533
 
Digital CCTV : a security professional's guide
Tác giả: Emily Harwood
Xuất bản: Burlington MA: ElsevierButterworthHeinemann, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.55
 
IPTV and Internet video : new markets in television broadcasting
Tác giả: Wes Simpson, Howard Greenfield
Xuất bản: Amsterdam Boston Washington DC: Focal Press National Association of Broadcasters, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.550285
 
Desperate networks
Tác giả: Bill Carter
Xuất bản: New York: Doubleday, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.550973
 
You can hear me now : How microloans and cell phones are connecting the world's poor to the global economy
Tác giả: Nicholas P Sullivan
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.535091724
 
What makes business rock : building the world's largest global networks
Tác giả: Bill Roedy, David Fisher
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  384.5506
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác của người sử dụng ở Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Lại Hùng Lương, Nguyễn Ngọc Dương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  384.55
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ 3G trên mạng Mobifone của khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu
Tác giả: Huỳnh Thế Khánh, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  384.534
 
Nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Viettel tại thành phố Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  384.534
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục