Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.015625 giây)
Wireless networking technology : from principles to successful implementation
Tác giả: Steve Rackley
Oxford Boston: Elsevier Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Fundamentals of wireless communication engineering technologies
Tác giả: K. Daniel Wong
Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Mobile and wireless systems beyond 3G : managing new business opportunities
Tác giả: Margherita Pagani
Hershey: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Wireless foresight : scenarios of the mobile world in 2015
Tác giả: Bo Karlson
England: John Wiley Son, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc: 384.5
 
Wireless security and privacy : best practices and design techniques
Tác giả: Tara M Swaminatha
Boston: AddisonWesley, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc: 384.5
 
QoS in integrated 3G networks
Tác giả: Robert Lloyd-Evans
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Security and Privacy in Mobile Information and Communication Systems : First International ICST Conference, MobiSec. 200...
Tác giả: Andreas U Schmidt
: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Introduction to wireless local loop : broadband and narrowband systems
Tác giả: William Webb
Boston: Artech House, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
The smartphone : anatomy of an industry
Tác giả: Elizabeth Woyke
New York: New Press The, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Xây dựng tập đoàn truyền thông - giải pháp chiến lược trong phát triển nền báo chí Việt Nam
Tác giả: Lê Hải
Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục