Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 118 kết quả
Open science : sharing knowledge in the global century
Tác giả: Julian Cribb, Tjempaka Sari Hartomo
Xuất bản: Collingwood Vic: CSIRO Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.4
 
The philosophy of science : an encyclopedia
Tác giả: Jessica Pfeifer, Sahotra Sarkar
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Am I making myself clear? : a scientist's guide to talking to the public
Tác giả: Cornelia Dean
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Copernican questions : A concise invitation to the philosophy of science
Tác giả: Keith M Parsons
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  501
 
What is this thing called science?
Tác giả: A F Chalmers
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Copernicus, Darwin, & Freud : revolutions in the history and philosophy of science
Tác giả: Friedel Weinert
Xuất bản: Chichester Malden MA: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Circos Data Visualization How-to [electronic resource]
Tác giả: Tom Schenk
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501.1366
 
Complexity : the emerging science at the edge of order and chaos
Tác giả: M Mitchell Waldrop
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Unweaving the rainbow : science, delusion, and the appetite for wonder
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  501
 
The one true platonic heaven : a scientific fiction on the limits of knowledge
Tác giả: J L Casti
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục