Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Handbook of set theory
Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Axiomatic fuzzy set theory and its applications
Tác giả: Xiaodong Liu, Witold Pedrycz
Xuất bản: Berlin: Springer Verlag, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3223
 
Lý thuyết mờ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
Lý thuyết mờ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
Fuzzy sets and systems : theory and applications
Tác giả: Didier Dubois, Henri M Prade
Xuất bản: New York: Academic Press, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.32
 
The mathematics of infinity : A guide to great ideas
Tác giả: Theodore G Faticoni
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
The joy of sets : fundamentals of contemporary set theory
Tác giả: Keith J DevlinKeith J Devlin
Xuất bản: New York Hong Kong: SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Set theory and its philosophy : a critical introduction
Tác giả: Michael D Potter
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers: A Tribute to Professor Witold Kosi?ski
Tác giả: Piotr Prokopowicz, Dominik ?l?zak, ?ukasz Apiecionek, Jacek Czerniak, Dariusz Miko?ajewski
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.3223
 
Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers [electronic resource] : A Tribute to Professor Witold Kosiński
Tác giả: Łukasz Apiecionek, Jacek Czerniak, Dariusz Mikołajewski, Piotr Prokopowicz, Dominik Śļezak
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  511.3223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục