Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Handbook of set theory
Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Lý thuyết mờ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
Lý thuyết mờ và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Như Phong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
The mathematics of infinity : A guide to great ideas
Tác giả: Theodore G Faticoni
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.322
 
The joy of sets : fundamentals of contemporary set theory
Tác giả: Keith J DevlinKeith J Devlin
Xuất bản: New York Hong Kong: SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Set theory and its philosophy : a critical introduction
Tác giả: Michael D Potter
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Fuzzy logic models and fuzzy control : an introduction
Tác giả: D S Hooda, Vivek Raich
Xuất bản: : Alpha Science International Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Fuzzy information retrieval
Tác giả: Donald H Kraft, Erin Colvin
Xuất bản: USA: Morgan and Claypool, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Appalachian set theory : 2006-2012
Tác giả: James Cummings, Ernest Schimmerling
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Generalized descriptive set theory and classification theory
Tác giả: Sy D Friedman, Tapani Hyttinen, Vadim Kulikov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục