Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Families of conformally covariant differential operators, Q-curvature and holography
Tác giả: Andreas Juhl
Xuất bản: Basel Boston: Birkhuser, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
The geometry of Hessian structures
Tác giả: Hirohiko Shima
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Supermanifolds : theory and applications
Tác giả: Alice Rogers
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Geometric Asymptotics
Tác giả: Victor Guillemin, Shlomo Sternberg
Xuất bản: : American Mathematical Society, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Natural Operations in Differential Geometry
Tác giả: Kolaìrìœ Ivan, Peter W Michor, Slovaìk Jan
Xuất bản: : SpringerVerlag, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Modern Differential Geometry for Physicists
Tác giả: Chris J Isham
Xuất bản: : World Scientific, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Lectures on Differential Geometry
Tác giả: Iskander A Taimanov
Xuất bản: : European Mathematical Society, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Geometry, Topology and Physics, Second Edition
Tác giả: M Nakahara
Xuất bản: London: Institute of Physics Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Applied differential geometry : a modern introduction
Tác giả: Vladimir G Ivancevic, Tijana T Ivancevic
Xuất bản: New Jersey Hong Kong: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Elementary Differential Geometry elektronisk ressurs
Tác giả: AN Pressley
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục