Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Strategies and Tactics in Organic Synthesis, 4 [electronic resource]
Tác giả: M Harmata
Xuất bản: Burlington: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Principles and applications of asymmetric synthesis / elektronisk ressurs
Tác giả: Guo-Qiang Lin, Albert SC Chan, Yue-Ming Li
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Side reactions in organic synthesis : a guide to successful synthesis design
Tác giả: Florenci Zaragoza Drowald
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Asymmetric synthesis with chemical and biological methods
Tác giả: Dieter Enders, Karl-Erich Jaeger
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
The investigation of organic reactions and their mechanisms
Tác giả: Howard Maskill
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.2
 
Organic synthesis : state of the art 2003-2005
Tác giả: D F Taber
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
Ogranic reacttions. Volume 60
Tác giả: Lary E Overman
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
Organic reactions. Volume 59
Tác giả:
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
Organic reactions. Volume 67
Tác giả: Larry E Ovenman
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
Organic Reactions. Vol. 57
Tác giả: Larry E Overman
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  547.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục