Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 23 kết quả (0.0156273 giây)
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat
London: Pharmaceutical Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 615.1901
 
Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material
Tác giả: Anthony C Moffat
London: Pharmaceutical Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc : dùng cho đào tạo dược sĩ đại học
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 615.1901
 
Preparative chromatography : of fine chemicals and pharmaceutical agents
Tác giả: 
Weinheim: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Chromatographic analysis of pharmaceuticals
Tác giả: 
New York: M Dekker, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Handbook of pharmaceutical analysis
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm 2
Tác giả: Trần Thanh Mai
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Thực hành hóa phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1
Tác giả: Trần Thị Vân Anh
TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Kiểm nghiệm thuốc
Tác giả: 
Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 615.1901
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục