Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Vector mechanics for engineers, Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Plate structures
Tác giả: V Birman
Xuất bản: New York NY: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.105
 
Vector mechanics for engineers. Statics and dynamics
Tác giả: Ferdinand Pierre Beer
Xuất bản: Boston: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
Tác giả: Đặng Việt Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Cơ học ứng dụng
Tác giả: Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.105
 
Cơ ứng dụng trong kỹ thuật
Tác giả: Đặng Việt Cương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Cơ học đá ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Uyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Mechanics of Solids : an Introduction
Tác giả: Lardner TJ
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.105
 
Principles of solid mechanics
Tác giả: Rowland Richards
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.105
 
Bài tập cơ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.105
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục