Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.4374157 giây)
Aerospace Engineering
Tác giả: Dekoulis George,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 9781839627842
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aircraft engineering principles
Tác giả: Dingle Lloyd,
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 075065015X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76779 Định dạng: PDF
Rockets and people
Tác giả: Chertok B E,
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 0160766729
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 95146 Định dạng: PDF
Morphing aerospace vehicles and structures
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 9780470972861
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 96148 Định dạng: PDF
Advances in aerospace guidance, navigation, and control : selected papers of the 1st CEAS Specialist Conference on Guida...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 9783642198168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97705 Định dạng: PDF
Automatic control of atmospheric and space flight vehicles : design and analysis with MATLAB® and Simulink®
Tác giả: Tewari Ashish,
Thông tin xuất bản: New York : Birkhäuser , 2011
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 0817648631
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106615 Định dạng: PDF
Introduction to flight
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 0071263187
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Fundamentals of Aerospace Engineering
Ký hiệu phân loại: 629.1
ISBN: 9781974427345
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục