Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 312 kết quả
Stability and control of aircraft systems : introduction to classical feedback control
Tác giả: Roy Langton
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13236
 
Aeronautical radio communication systems and networks
Tác giả: Dale Stacey
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: J Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.135
 
Nghiên cứu ứng dụng mô hình quadrotor trong giám sát và cứu hộ
Tác giả: Phạm Quốc Phương, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.1326
 
Các hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không
Tác giả: Bùi Xuân Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.13251
 
Xây dựng tổ hợp các thiết bị, hệ thống dẫn đường trên máy bay
Tác giả: Bùi Xuân Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học kỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.13251
 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối đặt tần số ППH-1V đài la bàn tự động định hướng APK-22 trên máy bay Su : báo cáo tổng ...
Tác giả: Nguyễn Huy Phượng, Bùi Xuân Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Viện kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.13251
 
Fundamentals of aerodynamics
Tác giả: John David Anderson
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.1323
 
Xây dựng tổ hợp các thiết bị, hệ thống dẫn đường trên máy bay : giáo trình dùng cho đối tượng đào tạo cao học kỹ thuật h...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Phòng khôngKhông Quân, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.13251
 
Analyses of Aircraft Responses to Atmospheric Turbulence
Tác giả: WHJJ Van Staveren
Xuất bản: : IOS Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13232
 
Aircraft structures for engineering students, fourth edition [electronic resource]
Tác giả: T H G Megson
Xuất bản: Amsterdam Boston Oxford UK Burlington Mass: Elsevier ButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.134
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục