Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Thiết kế tối ưu phanh lưu chất từ biến xét đến các hình dạng khác nhau của vỏ phanh
Tác giả: Phòng Cún Pẩu, Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần hệ thống phanh : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Brake handbook
Tác giả: Fred Puhn
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1985
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
International Conference on Brakes 2000 : Automotive Braking Technologies for the 21st Century
Tác giả: David Barton, Stephen Earle, David C Barton
Xuất bản: UK: Proffesional Engineering Publishing Ltd, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Hệ thống an toàn và ổn định trên ô tô
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống phanh thủy lực có trợ lực bằng khí nén
Tác giả: Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Trần Hải Dương, Trần Thanh Thi
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Brake design and safety
Tác giả: Rudolf Limpert
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.246
 
Brake NVH : testing and measurements
Tác giả: James K Thompson
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.246
 
Disc brake squeal : mechanism, analysis, evaluation, and reduction/prevention
Tác giả: Frank Chen, Ronald L Quaglia, Chin An Tan
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.246
 
Advanced brake technology
Tác giả: Bert Breuer, Uwe Dauseud
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.246
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục