Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Plywood planbook
Tác giả:
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.1
 
Humpty Dumpty was pushed : a novel
Tác giả: Marc Blatte
Xuất bản: Tucson AZ: Schaffner Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Mexican cookery
Tác giả: Barbara Joan Hansen
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5972
 
Automotive electrical handbook
Tác giả: Jim Horner
Xuất bản: Tucson AZ: HPBooks, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Brake handbook
Tác giả: Fred Puhn
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, 1985
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.246
 
Massacre on the Gila : An Account of the Last Major Battle Between American Indians, with Reflections on the Origin of W...
Tác giả: Clifton B Kroeber, Bernard L Fontana
Xuất bản: Tucson Az: University of Arizona Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  973.6
 
Practical chess exercises : 600 lessons from tactics to strategy
Tác giả: Ray Cheng
Xuất bản: Tucson AZ: Wheatmark, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1
 
Pro techniques of creative photography : methods of the thinking photographer
Tác giả: Ian Bradshaw
Xuất bản: Tucson AZ: HPBooks, c1986
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.28
 
Battles and campaigns
Tác giả: Tim Cooke
Xuất bản: Tucson AZ: Brown Bear Books, c2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.73
 
Mexican cookery
Tác giả: Barbara Joan Hansen
Xuất bản: Tucson AZ: HP Books, c1980
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5973
 
1

Truy cập nhanh danh mục