Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 464 kết quả (0.630009 giây)
Người máy thông minh thiết kế lập trình
Tác giả: La Tôn Diệp,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 9786049892721
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Người máy thông minh ứng dụng cơ bản
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 9786049619618369
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Điều khiển và lập trình với Arduino Uno mô phỏng và hiện thực trên phần cứng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89
ISBN: 9786040276308
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Collaborative and Humanoid Robots
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.8924019
ISBN: 9781839687396
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Robotics Software Design and Engineering
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 629.89251
ISBN: 9781839692918
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cognitive Robotics
Tác giả: Cangelosi Angelo,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 9780262046831
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mechanics of robotic manipulation
Tác giả: Mason Matthew T,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262256622
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The horizons of evolutionary robotics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262322242
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Developmental robotics : from babies to robots
Tác giả: Cangelosi Angelo,
Thông tin xuất bản: Sl : sn ,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262325292
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Robot shaping : an experiment in behavior engineering
Tác giả: Dorigo Marco,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0262041642
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục