Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh
Tác giả: Đỗ Văn Phức
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.001
 
Phân tích kinh doanh : Lý thuyết và thực hành
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.001
 
Giáo trình khoa học quản lý
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658.001
 
The evolution of management thought
Tác giả: Daniel A Wren, Arthur G Bedeian, Daniel A Wren
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester England: Wiley Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.001
 
Les grands esprits du management
Tác giả: Jean Boisvert, Daniel Maltais
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.001
 
Zero Distance : Management in the Quantum Age
Tác giả: Danah Zohar
Xuất bản: Bern: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  658.001
 
Giáo trình một số lý thuyết đương đại về quản trị kinh doanh: ứng dụng trong nghiên cứu : dành cho chương trình tiến sĩ
Tác giả: Nguyễn Văn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.001
 
1

Truy cập nhanh danh mục