Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 203 kết quả
Fundamentals of the finite element method for heat and fluid flow
Tác giả: R W Lewis, Perumal Nithiarasu, K N Seetharamu
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.155353
 
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: Jaana Laiho, Toms� Novosad, Achim Wacker
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Stability and control of aircraft systems : introduction to classical feedback control
Tác giả: Roy Langton
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.13236
 
Practical fermentation technology
Tác giả: B McNeil, L M Harvey
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Digital control
Tác giả: Kannan M Moudgalya
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++
Tác giả: Steve Babin
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Developing multi-agent systems with JADE
Tác giả: Fabio Luigi Bellifemine, Giovanni Caire, Dominic Greenwood
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Smartphone operating system concepts with Symbian OS : a tutorial guide
Tác giả: Michael J Jipping
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Wastewater quality monitoring and treatment
Tác giả: André van de Beken, Ph Quevauviller, Olivier Thomas
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Wireless communications : the future
Tác giả: William Webb
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục