Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
The irresistible offer : how to sell your product or service in 3 seconds or less
Tác giả: Mark Joyner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
The sales success handbook [electronic resource] : 20 lessons to open and close sales now
Tác giả: Linda Richardson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
Nghệ thuật bán hàng : Những phương pháp thực hành trong việc phụng sự khách hàng để làm giàu
Tác giả: Phạm Cao Tùng
Xuất bản: Đồng Tháp: Tổng hợp Đồng Tháp, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.85
 
No lie truth is the ultimate sales tool [electronic resource]
Tác giả: Barry Maher
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
Consultative closing [electronic resource] : simple steps that build relationships and win even the toughest sale
Tác giả: Greg Bennett
Xuất bản: New York: AMACOM, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.85
 
Nghệ thuật bán hàng bậc cao = Secret of closing the sale
Tác giả: Zig Ziglar, Biện Thị Hoài, Nguyễn Hiền Dung
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.85
 
100 ý tưởng bán hàng tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới = 100 Great Sales Ideas: From Leading Compan...
Tác giả: Patrick Forsyth, Mai Mai Hương
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.85
 
Lợi thế bán hàng cách tạo dựng và duy trì doanh số vượt trội = The sales advantage
Tác giả: Michael Crom, Hạo Nhiên, Dale Carnegie, JOliver Crom, Nguyễn Trịnh Khánh Linh
Xuất bản: TPHCM: Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.85
 
Confessions of Shameeless Self-Promoters
Tác giả: Allen Debbie
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  658.85
 
Nghệ thuật bán hàng
Tác giả: Lê Thành
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.85
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục