Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Technology of reduced additive foods
Tác giả: Jim Smith
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Science, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Emulsifiers in food technology
Tác giả: Robert J Whitehurst
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Handbook of hydrocolloids
Tác giả: GO Phillips, PA Williams
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664.06
 
Analytical Methods for Food Additives
Tác giả: Roger Wood, Andrew Damant, Lucy Foster, Pauline Key
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Food additives data book elektronisk ressurs
Tác giả: Lily Hong-Shum, Jim Smith
Xuất bản: Oxford: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Giáo trình hóa học và phụ gia thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Hồ Thị Duyên Duyên, Trần Thị Thanh Mẫn
Xuất bản: Đà Nẵng: Trường CĐ Lương Thực Thực Phẩm, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Giáo trình phụ gia thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Phú Đức, Lê Thị Hồng Ánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.06
 
Chất phụ gia thực phẩm : Cẩm nang cho người tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Kiều, Lê Ngọc Thiên Trang, Phạm Ngọc Liên Dương
Xuất bản: TP HCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Analytical methods for food and dairy powders [electronic resource]
Tác giả: Pierre Schuck, Anne Dolivet, Romain Jeantet
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
1

Truy cập nhanh danh mục