Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Concept research in food product design and development
Tác giả: Howard R Moskowitz, Sebastiano Porretta, Matthias Silcher
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Molecular gastronomy : exploring the science of flavor
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Molecular gastronomy : exploring the science of flavor
Tác giả: Hervé This
Xuất bản: New York Chichester: Columbia university press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm nguyên lý và thực hành = Sensory evaluation of food : principles and practices
Tác giả: Harry T Lawless, Hildegarde Heymann, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Minh Tú, Phan Thị Xuân Uyên, Trương Cao Suyền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Food texture design and optimization
Tác giả: Yadunandan Dar, Joseph Light
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Mouthfeel : how texture makes taste
Tác giả: Ole G Mouritsen, Ole G Mouritsen, Mariela Johansen, Mariela Johansen, Klavs StyrbækKlavs Styrbæk
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
1

Truy cập nhanh danh mục