Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
The Bedford guide for college writers with reader, research manual, and handbook
Tác giả: Dorothy M Kennedy, X J Kennedy, Marcia F Muth
Xuất bản: Boston MA: BedfordSt Martins, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  808.042071
 
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Eli Hinkel
Xuất bản: : L Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
The handbook of attitudes
Tác giả: Albarracin Blair T
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Development of Writing Skills in Individuals with Learning Difficulties
Tác giả: Brett Miller, Vince Connelly, Vince Connelly, Peggy McCardle, Peggy McCardle, Brett Miller
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Field Of Dreams
Tác giả: Larry W Burton, Angela Crow, Peggy O'Neill
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.042071
 
Genre Across The Curriculum
Tác giả: Anne Herrington, Charles Moran
Xuất bản: Logan Utah: Utah State University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.042071
 
Rearticulating Writing Assessment for Teaching and Learning
Tác giả: Brian A Huot
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  808.042071
 
Inspiring writing through drama : creative approaches to teaching ages 7-16
Tác giả: Patrice Baldwin, Rob John
Xuất bản: New York NY: Continuum International Pub Group, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Exploring second language creative writing : beyond Babel
Tác giả: Dan Disney
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Preparing to teach writing : research, theory, and practice
Tác giả: James D Williams
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục