Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.3905717 giây)
Teaching academic ESL writing
Tác giả: Hinkel Eli,
Thông tin xuất bản: : L Erlbaum Associates , 2004
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805838902
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13089 Định dạng: PDF
The handbook of attitudes
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0805844929
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13091 Định dạng: PDF
Writing Development in Struggling Learners : Understanding the Needs of Writers across the Lifecourse
Tác giả: Miller Brett,
Thông tin xuất bản: : Brill , 2017
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9789004345812
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Composing Research : A Contextualist Paradigm for Rhetoric and Composition
Tác giả: Johanek Cindy,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874212921
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
English Composition As A Happening
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874214352
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Keywords in Creative Writing
Tác giả: Bishop Wendy,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874215335
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genre Across The Curriculum
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Logan Utah : Utah State University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874215045
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rearticulating Writing Assessment for Teaching and Learning
Tác giả: Huot Brian A,
Thông tin xuất bản: Logan : Utah State University Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9780874214499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Bedford guide for college writers with reader, research manual, and handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston MA : BedfordSt Martins , 2008
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 0312452772 (student ed. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Inspiring writing through drama : creative approaches to teaching ages 7-16
Tác giả: Baldwin Patrice,
Ký hiệu phân loại: 808.042071
ISBN: 9781441117984
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 156031 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục