Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1525 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Only you can save mankind
Tác giả: Terry Pratchett, David Scutt
Xuất bản: London: Corgi, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Seeing I
Tác giả: Jonathan Blum, Kate Orman
Xuất bản: London: BBC, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The golden gate
Tác giả: Alistair MacLean
Xuất bản: London: HarperCollins, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The thirteen-gun salute
Tác giả: Patrick O'Brian
Xuất bản: New York: Norton, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
K9 and company
Tác giả: Terence Dudley
Xuất bản: London: WH Allen, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
El jugador
Tác giả: Iain Banks
Xuất bản: Barcelona: Ediciones Martínez Roca, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Virginia Woolf
Tác giả: Cliff Mills
Xuất bản: Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The Twisted Root
Tác giả: Spider Robinson Robinson, Jeanne Robinson cm Spider Robinson
Xuất bản: : SUMA DE LETRAS, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Life & times of Michael K
Tác giả: Roald Dahl, Roald Dahl cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục