Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 153 kết quả
Fundamentals of classical and statistical thermodynamics
Tác giả: Bimalendu Narayan Roy
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536.7
 
Principles of electrochemistry
Tác giả: Jir Koryta, Jin Dvork̀, Kavan
Xuất bản: Chichester: Wiley, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
A first course in stochastic models
Tác giả: Henk C Tijms
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.23
 
Dictionary of microbiology and molecular biology
Tác giả: Paul Singleton, Dian Sainsbury
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.03
 
Chemical analysis : modern instrumentation methods and techniques
Tác giả: Francis RouessacAnnick Rouessac, Francis Rouessac
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Organic synthesis : strategy and control
Tác giả: Paul Wyatt, Stuart Warren
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamentals of fire phenomena
Tác giả: James G Quintiere
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Fractal geometry : mathematical foundations and applications
Tác giả: K J Falconer
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.35
 
Celestial Mechanics [electronic resource] : The Waltz of the Planets
Tác giả: A Celletti, Ettore Perozzi
Xuất bản: Chichester: Praxis Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  521
 
Stargazing for dummies
Tác giả: Steve Owens
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục