Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 325 kết quả (0.6406293 giây)
Advances in multi-photon processes and spectroscopy
Tác giả: Lin S H,
Thông tin xuất bản: New Jersey : World Scientific , 1986
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 997150085x
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Modern analytical chemistry
Tác giả: Harvey David,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2000
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0071169539
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28819 Định dạng: PDF
Analytical instrumentation : a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments
Tác giả: McMahon Gillian,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : J Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 9780470027950
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 30147 Định dạng: PDF
Chemical composition of everyday products
Tác giả: Toedt John,
Thông tin xuất bản: Westport Conn : Greenwood Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0313325790
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 27760 Định dạng: PDF
Analytical chemistry in archaeology [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0511349947
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 29035 Định dạng: PDF
A complete introduction to modern NMR spectroscopy
Tác giả: Macomber Roger S,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1998
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0471157368
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28265 Định dạng: PDF
Analytical chemistry for technicians
Tác giả: Kenkel John,
Thông tin xuất bản: Boca Raton FL : Lewis Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 1566705193
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28609 Định dạng: PDF
Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích : Bài giảng
Tác giả: Võ Hồng Thi,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2009
Ký hiệu phân loại: 543
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 20435 Định dạng: PDF
Fundamentals of analytical chemistry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Belmont Calif : ThomsonBrooksCole , 2004
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 0030355230
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 28723 Định dạng: PDF
Chemical analysis : modern instrumentation methods and techniques
Tác giả: Rouessac Francis,
Thông tin xuất bản: Chichester : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN: 9780470859025
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 31571 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục