Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Practical lighting design with LEDs
Tác giả: Ron Lenk, Caro Lenk
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Commentaries, Catenae and Biblical Tradition
Tác giả:
Xuất bản: Piscataway NJ: Gorgias Press University of Birmingham, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Time frequency and wavelets in biomedical signal processing
Tác giả: Metin Akay
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Commentaries, Catenae and Biblical Tradition : Papers from the Ninth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of t...
Tác giả: HAG Houghton, HAG Houghton
Xuất bản: Piscataway NJ: Gorgias Press University of Birmingham, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Fostering the Ontological Turn. Gustav Bergmann (1906-1987)
Tác giả: Guido Bonino, Rosaria Egidi
Xuất bản: Piscataway NJ: De Gruyter, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  110
 
Interpreting Philosophy. The Elements of Philosophical Hermeneutics
Tác giả: Nicholas Rescher
Xuất bản: Piscataway NJ: De Gruyter, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Engineer your own success : 7 key elements to creating an extraordinary engineering career
Tác giả: Anthony Fasano
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE PressWiley, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.0023
 
Software process dynamics
Tác giả: Raymond J Madachy
Xuất bản: Hoboken NJ Piscataway NJ: Wiley IEEE Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Linear time-invariant systems
Tác giả: Schetzen Martin
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press J WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Understanding information transmission
Tác giả: John B Anderson, Rolf Johannesson
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục