Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 573 kết quả
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Các phương pháp gia công kim loại
Tác giả: Đặng Văn Nghìn, Lê Trung Thực, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Ngọc Tuấn, Thái Thị Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671
 
Lập trình hệ thống nhúng
Tác giả: Bùi Quốc Bảo, Hoàng Trang
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3170285
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Nghiên cứu khoa học trong chăn nuôi thú y
Tác giả: Dương Duy Đồng, Hồ Thị Kim Hoa, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Dân, Võ Thị Trà An
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0072
 
Các phương pháp gia công đặc biệt
Tác giả: Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục