Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Tập bài giảng môn học quan hệ quốc tế
Tác giả: Lê Thị Bình
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  327
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Bùi Công Thành, Đỗ Kiến Quốc, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Giáo trình sức bền vật liệu
Tác giả: Đỗ Kiến Quốc, Bùi Công Thành, Nguyễn Thị Hiền Lương, Trần Tấn Quốc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.112
 
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả: Nguyễn Văn Luyện, Dương Anh Sơn, Lê Thị Bích Thọ
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.714
 
Giáo trình giải tích 1 / Nguyễn Đình Huy ...[Và những người khác]
Tác giả: Nguyễn Đình Huy, Ngô Thu Lương, Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Quốc Lân, Trần Lưu Cường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  515
 
Tập bài giảng lịch sử triết học : Dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học
Tác giả: Võ Văn Thắng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  109
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình Xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  301
 
Giáo trình tin học đại cương A2
Tác giả: Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục