Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Fall of giants [electronic resource]
Tác giả: Ken Follett
Xuất bản: New York: Dutton, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The first two lives of Lukas-Kasha
Tác giả: Lloyd Alexander
Xuất bản: New York: Dutton, 1978
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One rough man [downloadable e-book]
Tác giả: Brad Taylor
Xuất bản: New York: Dutton, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Live wire [downloadable e-book]
Tác giả: Harlan Coben
Xuất bản: New York NY: Dutton, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Phantom instinct [electronic resource]
Tác giả: Meg Gardiner
Xuất bản: New York New York: Dutton, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
Where she went
Tác giả: Gayle Forman
Xuất bản: New York: Dutton, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Chasing destiny [electronic resource]
Tác giả: Eric Jerome Dickey
Xuất bản: New York: Dutton, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dry ice : a novel [electronic resource]
Tác giả: Stephen White
Xuất bản: New York: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
We were the Mulvaneys [electronic resource]
Tác giả: Joyce Carol Oates
Xuất bản: New York NY USA: Dutton, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The suspect [electronic resource]
Tác giả: John T Lescroart
Xuất bản: New York NY: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục