Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
London literature, 1300-1380
Tác giả: Ralph Hanna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  820.994210902
 
Opera and drama in eighteenth-century London : the King's Theatre, Garrick and the business of performance
Tác giả: Ian Woodfield
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.509421
 
The French Revolution and the London stage, 1789-1805
Tác giả: George Taylor
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792
 
The demographic imagination and the nineteenth-century city : Paris, London, New York
Tác giả: Nicola Daly
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.6209034
 
English Pronunciation in Use : Intermediate Self-Study and Classroom Use
Tác giả: Mark Hancock
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Real Listening and Speaking 1 with Answers
Tác giả: Miles Craven
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Nitration and aromatic reactivity
Tác giả: J G Hoggett
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 1971
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Progress to Proficiency Student's book
Tác giả: Leo Jones,
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Digital classics outside the echo-chamber : teaching, knowledge exchange and public engagement
Tác giả: Gabriel Bodard, Matteo Romanello
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
English Language Teaching
Tác giả:
Xuất bản: London: Cambridge University Press, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.007
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục