Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 59 kết quả
Sinh lý học
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571
 
Di truyền học : giáo trình
Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trần Quốc Dung, Trương Thị Bích Phượng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Dịch tễ học : giáo trình
Tác giả: Đinh Thanh Huề, Hồ Hiếu, Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Anh Đào
Xuất bản: Huế: Đại học Y Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.4
 
Hóa học môi trường : Giáo trình
Tác giả: Hoàng Thái Long
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Giáo trình di truyền y học
Tác giả: Nguyễn Viết Nhân, Hà Thị Minh Thi
Xuất bản: Huế: Đại Học Huế, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.042
 
Giáo trình sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Hà Thị Minh Thi, Trần Thị Lộc
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Khoa học môi trường và sức khoẻ môi trường
Tác giả: Nguyễn Hữu Nghị
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử
Tác giả: Phạm Hồng Sơn
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Vi sinh vật học / Chủ biên…[ Và Những Người Khác]
Tác giả: Kiểu Hữu Ảnh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phạm Hồng Sơn, Phạm Thị Ngọc Lan, Phạm Văn Ty
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống
Tác giả: Đỗ Văn Lung
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục